De Driestroom

De Beleving, onderdeel van de Driestroom

Woon- en zorgboerderij de Beleving is gelieerd aan de Driestroom, ook wel een Driestroomhuis genoemd. Driestroomhuizen bieden begeleiding, dagbesteding en verblijf aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Hierbij staat een kleinschalige gezinssituatie voor de bewoners centraal. Door middel van deze kleinschaligheid krijgt iedere bewoner veel persoonlijke aandacht en is er voldoende ruimte voor individuele ontwikkeling en begeleiding.

Ondernemersgroep De Driestroom is een landelijk opererende zorginstelling die huisouders begeleidt en ondersteunt in het traject naar zelfstandig zorgondernemersschap gelieerd aan Driestroom.

Driestroomhuizen zijn door middel van een franchisesamenwerking gelieerd aan de Driestroom. Dit is een erkende zorginstelling met een landelijk bereik. Driestroomhuisouders bieden excellente zorg. Om dit te waarborgen wordt er door de Driestroom een pakket van ‘verplichte’ diensten aangeboden.

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom. Driestroomhuizen worden door Driestroom het eerste jaar na start 2 keer getoetst middels een interne audit.

Daarna wordt de frequentie jaarlijks of zelfs 2 of 3 jaarlijks. Het kwaliteitscertificaat van Driestroom geeft aan dat de instelling en al haar zorgonderdelen (waaronder de Driestroomhuizen) voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen zoals hieronder beschreven staan:

  • Cliënten staan centraal
  • Goed georganiseerd
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving worden gesteld
www.driestroom.nl